Tølløse-hallen er en selvejende institution

Tølløse Hallen er en selvejende institution, der drives af passionerede mennesker, inspireret af hallens historie. Den øverste myndighed er repræsentantskabet, som vælges blandt klubbernes medlemmer.
  👉  Ordensreglement
  👉  Vedtægter

Hallens drift ledes af halinspektøren og bestyrelsen i forening med udgangspunkt i en driftsoverenskomst med kommunen.